Народны студэнцкі тэатр “КОЛОКОЛ” з 50-годдзем творчай дзейнасці

Ваш “Колокол” – “Звон”
Звініць і звоніць у БДТУ,
Будзіць, уздымае наваколле
Новым спевам, думкаю і словам,
Танцам, вершам, пантамімай…